วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554

>>>  มหาวิทยาลัยปทุมธานี เปิดรับสมัครบุคลากร ด่วน !! ( 23 ก.ค. 54 )
>>>  ศูนย์ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี เปิดรับสมัครบุคลากร ด่วน !! ( 03 ก.ค. 54 )
>>>  รับสมัครช่างซ่อมบำรุง ประจำมหาวิทยาลัยปทุมธานี ( 03 ก.ค. 54 )
>>>  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำ ด่วน!! ( 03 ก.ค. 54 )
>>>  คณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยปทุมธานีรับสมัครอาจารย์ประจำ ด่วน !! ( 22 เม.ย. 54 )
>>>  คณะ สาธารณสุขศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยปทุมธานีรับสมัครอาจารย์หลายอัตรา ( 21 เม.ย. 54 )
>>>  ประกาศรับสมัครบุคลากรประจำสำนักกิจการนักศึกษา ด่วน! ( 20 เม.ย. 54 )

>>>  มหาวิทยาลัยปทุมธานี จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2554 
>>>  สโมสรนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำกิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่
>>>  มหาวิทยาลัยปทุมธานี ร่วมวางพวงมาลาในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
>>>  สโมสรนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 1
>>>  พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2553